• مديريت سايت
  خدمات دهي تيم پزشكي به منطقه محروم و صعب العبور شهرستان اليگودرز
  برگزيده شهرستان ها
  آموزش و پرورش و بسيج براي انجام فعاليت‌هاي مشترك تعامل دارند
  آموزش و پرورش و بسيج براي انجام فعاليت‌هاي مشترك تعامل دارند
  اجراي طرح بسيج همگام با كشاورز در ۲۰۰ روستاي لرستان
  اجراي طرح بسيج همگام با كشاورز در ۲۰۰ روستاي لرستان
  575طرح غيرعمراني و 104طرح عمراني در مناطق محروم اجرا مي شود
  575طرح غيرعمراني و 104طرح عمراني در مناطق محروم اجرا مي شود
  بازديد مسئول بسيج سازندگي استان لرستان از طرح هجرت دانش آموزي
  بازديد مسئول بسيج سازندگي استان لرستان از طرح هجرت دانش آموزي
  اقتصاد مقاومتي توسط بسيج تحقق پيدا مي كند/بسيج در اوج عظمت و دشمن در اوج ذلت است
  اقتصاد مقاومتي توسط بسيج تحقق پيدا مي كند/بسيج در اوج عظمت و دشمن در اوج ذلت است
  اقتصاد مقاومتي
  خلا مدل‌هاي لباس ايراني اسلامي سبب فعاليت من در زمينه توليد پوشاك اسلامي شد/ برند توليد لباس‌هاي زنانه اسلامي- مجلسي وجود ندارد
  خلا مدل‌هاي لباس ايراني اسلامي سبب فعاليت من در زمينه توليد پوشاك اسلامي شد/ برند توليد لباس‌هاي زنانه اسلامي- مجلسي وجود ندارد
  كار آفرين بروجردي گفت: كمبود مدل لباس‌هاي اسلامي ايراني را حس كردم وخلا مد‌هاي اسلامي ايراني را احساس ...
  اردوهاي جهادي
  برگزاري اردو يك روزه پايگاه شهيد نامجو حوزه شهيد صياد شيرازي سپاه ناحيه كوهدشت
  برگزاري اردو يك روزه پايگاه شهيد نامجو حوزه شهيد صياد شيرازي سپاه ناحيه كوهدشت
  برگزاري اردوي يك روزه پايگاه شهيد نامجو حوزه شهيد صياد شيرازي سپاه ناحيه كوهدشت
  محروميت زدايي
  برپايي پنجمين بيمارستان ثابت تخصصي و فوق تخصصي دركوهدشت
  برپايي پنجمين بيمارستان ثابت تخصصي و فوق تخصصي دركوهدشت
  مسئول بسيج جامعه پزشكي لرستان از برپايي پنجمين بيمارستان ثابت تخصصي و فوق تخصصي در منطقه محروم "چغاپيت" ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان