• مديريت سايت
  ۱۹۶۱ پروژه اقتصاد مقاومتي توسط بسيج سازندگي لرستان اجرايي شد
  دستگاه‌هاي اجرايي لرستان از ظرفيت بسيج براي اجراي پروژه‌ها استفاده كنند
  ۷۶۷ پروژه محروميت‌زدايي در ۵ دهستان استان لرستان اجرا مي‌شود
  اعزام تيم پزشكي و دندانپزشكي به منطقه محروم «سرتنگ برزه» اليگودرز
  برگزيده شهرستان ها
  اقتصاد مقاومتي توسط بسيج تحقق پيدا مي كند/بسيج در اوج عظمت و دشمن در اوج ذلت است
  اقتصاد مقاومتي توسط بسيج تحقق پيدا مي كند/بسيج در اوج عظمت و دشمن در اوج ذلت است
  امداد رساني
  از خود گذشتگي
  اقتصاد مقاومتي
  ۱۹۶۱ پروژه اقتصاد مقاومتي توسط بسيج سازندگي لرستان اجرايي شد
  ۱۹۶۱ پروژه اقتصاد مقاومتي توسط بسيج سازندگي لرستان اجرايي شد
  سرهنگ علي بيرانوند مسئول بسيج سازندگي استان لرستان گفت: ۱۹۶۱ پروژه اقتصاد مقاومتي با اعتباري بالغ بر ۳۰ ...
  محروميت زدايي
  دستگاه‌هاي اجرايي لرستان از ظرفيت بسيج براي اجراي پروژه‌ها استفاده كنند
  دستگاه‌هاي اجرايي لرستان از ظرفيت بسيج براي اجراي پروژه‌ها استفاده كنند
  استاندار لرستان گفت: دستگاه‌هاي اجرايي لرستان از ظرفيت بسيج سازندگي استان براي اجراي برخي از پروژه‌ها ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان