اقتصاد مقاومتی

نرم افزار اطلس جامع مناطق محروم لرستان تهیه می شود

به گزارش رسانه بسیج سازندگی لرستان سرهنگ احسان جهانبخش در کارگروه محرومیت‌زدایی که به دبیری بسیج سازندگی لرستان برگزار شد اظهارداشت: نرم افزار اطلس جامع مناطق محروم استان لرستان تهیه و پروژه‌های محرومیت‌زدایی(ذیل اطلس) بنام شهدای گرانقدر استان در مناطق محروم استان نامگذاری می‌شوند. وی یکی از…

نرم افزار اطلس جامع مناطق محروم لرستان تهیه می شود

به گزارش رسانه بسیج سازندگی لرستان سرهنگ احسان جهانبخش در کارگروه محرومیت‌زدایی که به دبیری بسیج سازندگی لرستان برگزار شد اظهارداشت: نرم افزار اطلس جامع مناطق محروم استان لرستان تهیه و پروژه‌های محرومیت‌زدایی(ذیل اطلس) بنام شهدای گرانقدر استان در مناطق محروم استان نامگذاری می‌شوند. وی یکی از…